Sherbimet

   MËSIMI


Metodat e reja të bashkëkohore të edukimit, mundësojnë zhvillim më të shpejtë dhe të sigurtë të intelegjencës së fëmijëve në marrjen e informacioneve.

   LOJA


Nëpërmjet lojës fëmija rritet, zhvillohet dhe mëson shprehi të reja. Por jo vetëm kaq! Ajo ka një rol të rëndësishëm edhe në proçesin e të nxënit të shumë koncepteve bazë. Të nxënit përmes lojës përfshin njohjen e rolit të imagjinatës dhe emocioneve.

   USHQIMI


Ushqimi i përgatitur mirë me dashuri dhe shije, bën që fëmijët të jenë të shëndetshëm në cdo kohë.Kujdes i kualitetit të lartë

Ne përkushtohemi ndaj fëmijëve me dashuri të vecantë për ta dhe krijojme relacione të tilla që të bëjnë të ndihemi si një familje e madhe.Të ushqyerit shëndetshëm

Të ushqyerit në mënyrë natyrale dhe të shëndetshme do të ju jap fëmijëve energji të mjaftueshme për tërë ditën dhe do të mundësojë një rritje të shëndoshë.Aktivitetet edukative

Lojëra logjike janë mënyra më interesante për të u shpjeguar informatat e reja arsimore dhe per te zhvilluar trurin e fëmijëve. Ato gjithashtu, janë plot me kënaqësi dhe gëzim.Vendodhje e përshtatëshme

Kopshti ynë ka një vendodhje të favorshme, që e bën shumë të lehtë dhe të përshtatshëm, arritjen nga cdo pjesë e qytetit duke i dhënë edhe kohë pridërve.


Orari


QËNDRIM NJË DITOR

  •    07:00 - 17:00
  •    Shërbimi i Transportit


QËNDRIM GJYSMË DITOR

  •    07:00 - 13:00
  •    Shërbimi i Transportit


QËNDRIM ME KOHË TË PLOTË

  •    07:00 - 17:00
  •    Shërbimi i Transportit